+66 2 9171277 ext. 117     sale.dp@furniline.co.th

350x4.4x3.2x60 Z 72 TRF (PCD)

Product Category

350x4.4x3.2x60 Z 72 TRF (PCD)

CIRCULAR SAW BLADES
Description
RELATED PRODUCTS

380x4.4x3.2x60 Z 72 TRF (PCD)

SUBSCRIBE FOR SPECIAL OFFERS WITH ONE CLICK:

บริษัท ดี พรีซิขั่น ทูล จำกัด เป็นเจ้าแรกในไทย
ที่ให้บริการในเรื่องเครื่องมือตัดที่เป็นเพรชสังเคราะห์

© 2019 CopyRight by D PRECISION TOOLS Co.,Ltd.